Iniciatíva Za krajšie dediny pod Rozsutcom

5 - 11/2019 PROJEKT: Za krajšie dediny pod rozsutcom

Projekt bol zameraný na zvýšenie povedomia širokej verejnosti (najmä z mikroregiónu terchovskej doliny) v oblasti ochrany prírody a krajiny, trvalo udržateĺného rozvoja sídiel a zachovávania genia loci pod Rozsutcom. Výstupom projektu bol workshop, malá billboardová kampań, tvorba, tlač a distribúcia letáku (10 000 ks), a originálneho komixu (5 000 ks) v mikroregióne. 

Rozspočet 3 500 € . 

Projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.

5-11/2017 PROJEKT: Stavajme a gazdujme s citom pre krajinu 

Výstupom projektu bol manuál “Ako stavať pod Rozsutcom”, ktorý jednoducho informuje o základných zásadách pre ohľaduplné a citlivé staviteľstvo v regióne (1000 vytlačených kusov). Pre školy vznikol Pracovný zošit rozdistribuovaný do každej školy v regióne (1000 vytlačených kusov) a odborné semináre a stretnutia. 

Rozpočet 8500 €. Projekt bol podporený v rámci Programu obnovy dediny 2015, financovaný z Environmentálneho fondu SR. Realizovaný v spolupráci so Združením obcí Mikroregión terchovská dolina.


5-11/2015 PROJEKT: Krajina nášho srdca- zabudnuté dedičstvo predkov 

Vykonaný bol terénny prieskum všetkých obcí mikroregiónu. Výstupom bola výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ s témou krajiny a architektúry, odborný seminár a publikácia DEDINAMI v náklade 5 000 ks, ktorá predstavujú hodnoty krajiny a architektúry regiónu. 

Rozpočet 8500 €. Projekt bol podporený v rámci Programu obnovy dediny 2015, ktorý je financovaný z Environmentálneho fondu SR. Realizovaný v spolupráci so Združením obcí Mikroregión terchovská dolina.