Iniciatíva Za krajšie dediny pod Rozsutcom

Za krajšie dediny pod Rozsutcom

            Iniciatíva je vyústením dlhodobejšej snahy na otvorenie diskusie o témach krajiny a architektúry vidieckeho priestoru. Vznikla na platforme Miestnej akčnej skupiny Terchovská dolina, v spolupráci so Združením obcí Mikroregión Terchovská dolina. Nechceme sa vrátiť o sto rokov späť, aby sme stavali drevenice, nosili kusavé nohavice a vrátili sa na polia. Priznávame krajine, architektúre aj dedinám pod Rozsutcom právo na vývoj, modernizáciu a napredovanie vo všetkých oblastiach s rešpektom k miestnej histórii a tradícií.

CHCEME:


Udržateľné hospodárenie, ktoré ide ruka v ruke s ochranou prírody

            Chceme prebrať po predkoch zodpovedný prístup ku krajine, obhospodarovať ju trvalo udržateľne a vytvárať príležitosti pre podnikanie, ktoré zohľadnia možnosti krajiny a potreby miestnych obyvateľov. Udržateľné hospodárenie je citlivé k životnému prostrediu a prináša jednoznačné odpovede na vysoké nároky obyvateľov, ako aj pre návštevníkov a turistov na miestne zdravé potraviny, oddych, relax a kulinárske zážitky spojené s jedinečným prírodným prostredím. Miestne produkty sú kvalitné, pretože vznikajú pod dohľadom našich susedov.

foto: Jozef Jurík


Architektúru s rešpektom k miestnym špecifikám

            Hodnoty miestnej krajiny a architektúry sú najlepším východiskom pre nové stavby. Nemusíme sa zriekať vysokých nárokov na priestory, svetlosť a účelnosť, ide to aj bez kanadských zrubov, bungalovov a rakúskych viliek. Moderná architektúra vie byť citlivá k rekonštrukciám, moderné novostavby dokážu reflektovať okolie, dotvárať miestnu identitu a vyhovejú aj najnáročnejším staviteľom.

 foto: Tomáš Rasl, A.LT architekti


Udržateľný rozvoj sídiel

            Dediny sa môžu rozvíjať aj inak ako zastavovaním pôdy, napríklad zahusťovaním existujúcej štruktúry, zastavaním prieluk a prestavbou chátrajúcich objektov. Kobercový rozvoj satelitov by malo nahradiť hľadanie kvalitných sídelných foriem, dostupných i bez auta, kde budú vznikať susedské väzby a fungovať prirodzená bezpečnosť. Životné prostredie človeka je atraktívne, ak je spojené s danosťami prírody.

 


Spoluprácu a participáciu 

            Chceme aj naďalej spolupracovať so všetkými relevantnými partnermi a inštitúciami na zachovaní genia loci pod Rozsutcom. Naše aktivity sú založené na dobrovoľníctve, vlastných prostriedkoch a grantoch, sme otvorení novej spolupráci a budeme vďační za finančnú, alebo inú podporu našich aktivít. 

Záleží nám na krajine a architektúre pod Rozsutcom!

 

Iniciatíva: 

Mgr. Peter Madigár - manažér miestnej akčnej skupiny, komunitný a vidiecky aktivista spod Rozsutca

Ing. arch. Milan Šuška, Ph.D. - architekt, ateliér VES MĚS architekti, predseda architektonickej komisie pre CHKO Beskydy, publicista

Ing. Anna Gáborová - krajinná ekologička, odborná pracovníčka v miestnom rozvoji vedenom komunitou

Bc. Jozef Jurík - fotograf, podnikateľ, dobrovoľník a filantrop

Spolupracujeme s:  

Ing.Lucia Gáborová - krajinná architektka / zeleň v sídlach a krajine

Ing. Mária Sklenárová - ekológ

Bc. Silvia Kováčiková - pedagogička, kvetinárka / trvalo udržateľné alternatívy, vzdelávanie